Proszę czekać...
Proszę czekać...
  SGGW - Wirtualny Dziekanat
STUDENT - co zrobić jak zapomniałem hasła/UID

Proszę wejść w tryb [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], uzupełnić formularz tymi samymi danymi, które zostały podane podczas zakładania konta (włącznie z pytaniem pomocniczym i odpowiedzią). Jeśli dane będą zgodne, zostanie podany UID i nowe, tymczasowe hasło.

W przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie pomocnicze lub zablokowania konta należy zwrócić się o pomoc na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, numer albumu lub UID oraz krótko opisać problem.


Reset hasła do usług Microsoft 365

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2021r.  została uruchomiona nowa wersja Self Service Portal (SSP), która ułatwi Państwu szybki i samodzielny reset hasła do usług Microsoft 365.

Mając na uwadze ułatwienie dostępu do najważniejszych, z punktu widzenia użytkownika, informacji dotyczących poczty i innych usług Microsoft 365,  od dnia 1 października 2021r przycisk „POCZTA” na stronie głównej SGGW przekierowuje na stronę, zawierającą najważniejsze linki, instrukcje i dane kontaktowe.
Strona dostępna jest pod adresem: https://www.sggw.edu.pl/poczta/


WYKŁADOWCA - problem z zalogowaniem

W przypadku zablokowania konta, zapomnienia UID/hasła, problemów z logowaniem lub problemów technicznych z działaniem eHMS prosimy o zgłoszenie:

- na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl - należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
- telefoniczne na nr: 22 59 355 50,
- osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.


ZDJĘCIA DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ - wymagania

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej muszą spełniać określone wymagania :
- postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
- wielkość 236 x 295 pikseli (2x2,5 cm);
- zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;
- jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
- portret nie może sięgać poniżej pachy;
- zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy;
(dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);
UWAGA!
Student ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!
W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu.


Ładowanie zdjęcia do systemu poprzez konto ehms - zakładka moje dane -> edycja.


SGGW - Wirtualny dziekanat